AIDA Czech Republic


[Domovská stránka]   [Aktuality]   [Dokumenty ke stažení]   [Kalendář]   [Kontakty]


Domovská stránka organizace pro rozvoj apney - AIDA ČR


Od jara 2006 najdete kompletní a aktuální informace na nových stránkách:

www.aida-czech.cz


Provozování freedivingu může být velmi nebezpečné, pokud se provádí bez patřičných vědomostí, především však na vlastní pěst a bez potápěčského partnera či dozoru.
Doporučuje se proto všem, členům i nečlenům organizace, aby ve vlastním zájmu znali a dodržovali zásady bezpečnosti při provozování tohoto sportu na volné vodě i v bazénu.

AIDA ČR je občanským sdružením - neziskovou organizací, založenou za účelem organizace freedivingu - volného potápění v ČR. AIDA ČR tvoří a zveřejňuje soubor pravidel a standard pro konání soutěží a jiných akcí, v souladu se standardy mezinárodními.

AIDA ČR poskytuje odbornou pomoc pro potencionální pořadatele soutěží a jiných akcí ve volném potápění. Účast na AIDA soutěžích je umožněna pouze členům.

Nahoru
created by Jan Ptáček (c)2003