KontaktDaniel Exner

Mobil:    +420 603 509 450
E-mail:     info@freediving.cz

IČO/ID No:    45694711
DIČ:    CZ 7006200377

Bankovní účet č.:    110013822/0300 CSOB

Chorvatsko:    +385 917510709

Egypt:    +20 102253778

Pro platby ze zahraničí/for payments from abroad:
IBAN/ACCNo: CZ42 0300 0000 0001 1001 3822
SWIFT/BIC: CEKOCZPP
pobočka/branch: 2383

Václav Krpelík - organizační manager

Mobil:    +420 774 695 632
E-mail:     vaclav.krpelik@freediving.czAktuální telefonní čísla viz termíny kurzů.  
Adresa pobočky/branch address:
CSOB, a.s.
Kamenicka 26/599
170 00 Praha 7
Czech Republic

Adresa majitele účtu/recipients address:
Daniel Exner
Františka Křížka 460/13
170 00 Praha 7
Czech Republiccreated by Jan Ptáček (c)2003